Dětský meziškolní závod pramic 2011

Dne 10.6. 2011 jsme opět po dvou letech pořádali meziškolní závod pramic pro Základní školu Dobrovského Lanškroun a její družební polskou základní školu. Tohoto roku se jí zúčastnilo přes 50 soutěžících dětí. Ze strany dětí byl zájem takový, že chtěly vyjet na pramicích znovu i po ukončení závodu.

Akce proběhla za podpory MÚ Lanškroun.

Jedná se o sou těž 5-členných dětských posádek .

ZŠ Dobrovského se na oddíl Vodní sporty obrátila, zda by bylo možné opět pro velký úspěch zopakovat akci, která již v roce 20 09 proběhla a to ve dvou termínech za účasti více než 130 dětí. Byla to akce v rámci tělesné výchovy 6-8 ročníků ZŠ Dobrovského, kdy žáci závodili na 4 pramicích.

Jedno družstvo činí vždy 5 členů. Lodě mají za úkol co nejrychleji projet danou dráhu. Mohou tedy závodit družstva jednotlivých tříd a rovněž třídy navzájem. Podobný projekt před časem úspěšně nastartovali například v Cambridge.

Pokud se tato sportovní akce osvědčí, tak by bylo možné pořádat d o 2-3 let celoškolní závody pro žáky 6-9 tříd všech základních škol na Velkém Rybníku v Lanškrouně.

Výhodou by byla snadná dostupnost pro žáky (není nutné nikam dojíždět). V rámci této akce by byly představeny plachetnice a případní zájemci o sportovní jachting by se pak následně mohli zapojit v oddíle Vodní sporty.

Zájem by byl i ze strany družební školy z Polska. Tato akce by tedy mohla být s mezinárodní účastí, která by tímto prezentovala samotné město Lanškroun.

A další fotky ve fotogalerii... klikni zde

prava