Naše projekty

V roce 2010 jsme se pustili do projektu „ Sailing for fun “ – „Plachtění pro radost“, který nakonec dal název i našim oddílovým webovým stránkám. Tento projekt byl z větší části realizován a financován z vlastních zdrojů oddílu TJ Lanškroun - Jachting a s přispěním města Lanškroun a TJ Lanškroun. Jako cíl projektu jsme si stanovili obnovení dětského jachtingu v našem regionu. Během dvou let jsme získali pro náš projekt 20 dětí včetně jejich rodičů. V roce 2012 již náš oddíl Jachtingu patřil mezi největší oddíly v lodní třídě Optimist (jednoposádková plachetnice pro děti ve věku 8-15 let) v České republice.
Jako další projekt, který jsme začali v roce 2010, je „ Dětský závod pramic “ původně vytvořený pro družební školy Dobrovského Lanškroun a její družební školu v Polsku. Již se konaly 2 ročníky, kterých se zúčastnilo celkem 120 dětí. Projekt byl financován díky vlastním zdrojům a příspěvkům města Lanškroun. Tento projekt plánujeme, pro velký úspěch, rozšířit jako „Meziškolní závod pramic“, zahrnující všechny základní školy Lanškrounska.
S Optimistem do Evropy - v roce 2012 jsme získali grant z programu švýcarsko-české spolupráce
Projekt “S Optimistem do Evropy" umožní výměnu teoretických a praktických zkušeností se švýcarským jachetním klubem Yacht Club Arbon (YCA) s trenéry českých jachetních klubů. Garantem projektu je náš Oddíl TJ Lanškroun - Jachting.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
www.swiss-contribution.cz

prava