Davos - Švýcarsko

V termínu od 13.-20.7. 2012 proběhla studijní cesta do Švýcarska. Cesty se účastnili tito specialisté:

- Michal Kučera - hlavní trenér, manager projektu

- Luboš Mannel - hlavní trenér

- Dušan Srb – trenér lodní třídy Optimist, bývalý reprezentační trenér

- Jindřich Kysilka – trenér ml ádeže (změna – místo Richard Kafka )

- Josef Bartoň - pomocný trenér

- Radka Halbrštátová – práce s dětmi, pomoc pří koordinaci (změna – místo Jiří Palán)

- Marián Polák – fotodokumentace a videozáznam

- Tomáš Hála - trenér mládeže

Místo konání Yacht Club Arbon a Yacht Club Davos. Přimo v Davosu se konalo jachtařské soustředění, kterého se účastnili naši specialisté společně se švýcarskými trenéry. Proti původnímu plánu uspořádat workshop pouze v   Arbonu jsme toto rozšířili na Yacht Club Davos. V   Davosu jsme mohli naše nové poznatky prakticky využít v rámci jachtařského soustředění, kterého se účastnilo více jak 70 mladých švýcarských jachtařů.

 Workshop ve Švýcarsku probíhal dle švýcarskými trenéry stanoveného harmonogramu. Průběh workshopu je popsán na webových stránkách ( http://swiss-czech-project.mixxt.com/networks/content/index.Agenda ), které byly speciálně vytvořeny pro tento projekt . Všem českým expertům byly poskytnuty 3 oficiální trenérské výukové manuály vydané švýcarskou jachtařskou asociací.

 Workshop probíhal pod vedením těchto švýcarských expertů:

Christian Casutt - trenér mládeže, švýcarský manager pro jektu „S Optimistem do Evropy“

Ruth Casutt - trenér mládeže, expert na organizaci a strukturu jachetního oddílu

Naplnění cíle aktivity:

•  Nové metody a postup y : Byl prezentován švýcarský systém trénování mládeže a systém organizace fungování jachetního klubu.

•  Výměna zkušeností: P řed začátkem výuky byl vždy naplánován brífink a po skončení výuky de - brífink , kde si za pomoci tlumočníka vyměňovali trenéři své zkušenosti a diskutovali o rozdílných postupech v   trénování švýcarských a českých dětí.

 

prava