Projektový trenér

Úkoly v projektu:

•  zpracování digitálních učebních materiálů (DUMů) jak pro výuku jachtařů, tak pro výuku jachtařské angličtiny a následujících trenérských manuálů:

•  30 DUMů pro trénování jachtingu – digitální učební materiály budou zaměřeny především na strategii, taktiku a pravidla jachtingu. Budou vytvořeny tak, aby zábavnou formou připravily mladé jachtaře na závodní jachting. Podrobnější obsah bude konzultován se švýcarskými specialisty. Za jejich tvorbu odpovídá projektový trenér, schvaluje schvaluje komise trenérů TJ Lanškroun Jachting po konzultaci s TMK ČSJ. Jeden DUM bude obsahovat minimálně 5 projekčních stran. V rozpočtu je hrazeno z odměn trenérovi projektu v části - Externí služby malého rozsahu.

•  15 DUMů pro výuku jachtařské angličtiny pro děti a dospělé digitální učební materiály budou určeny především pro přípravu jachtařů na zahraniční tréninková soustředění a závody, kde s jachtaři často komunikují anglicky mluvící organizátoři závodů, trenéři, rozhodčí, závodící soupeři a ostatní jachtařský personál. Podrobnější obsah bude konzultován se švýcarskými experty. Za jejich tvorbu odpovídá projektový trenér a anglickou část konzultuje s lektory angličtiny (součást jejich projektové práce). Jeden DUM bude obsahovat minimálně 5 projekčních stran. V rozpočtu je hrazeno z odměn trenérovi projektu a výuky anglického jazyka v části - Externí služby malého rozsahu.

•  Jazyková jachtařská brožura (10 stran A5) – příručka jachtaře, která pomůže českých jachtařům při komunikaci se zahraničními jachtařskými účastníky. Díky zlepšené komunikaci napomůže udržitelnosti partnerství i po skončení projektu. Tato brožura bude vytvořena ve spolupráci s lektory angličtiny (součást jejich projektové práce). V rozpočtu je hrazeno z odměn trenérovi projektu a výuky anglického jazyka v části - Externí služby malého rozsahu.

•  Trenérský manuál (50 stran A4) zpracuje trenér projektu za pomoci ostatních trenérů jachetního oddílu TJ Lanškroun. Trenérský manuál bude konzultován s trenérsko-metodickou komisí Českého svazu jachtingu (TMK ČSJ).

•  Zajistí zavedení všech nových výukových metod do tréninků a tréninkových soustředění sportovního tréninkového centra

•  bude se starat o udržitelnost a koordinaci trenérské činnosti

•  spolupracuje s ostatními oddíly v České republice i v zahraničí

•  rozsah jeho práce je 40 hodin měsíčně po dobu konání projektu - 18 měsíců. Hodinová odměna projektového trenéra činí 250,-Kč.

•  Činnost projektového trenéra je od 1.7.2014 do 31.12.2015
Projektový trenér byl vybrán na základě veřejné zakázky velmi malého rozsahu.
Byli osloveni všichni trenéři třídy II. v ČR
Projektový trenér: Michal Kučera, tel. 731 187 737, e-mail: alohaspa@seznam.cz

       
 
 

 

Proč jachting ?

jachting je dobrodružství a zábava
hodí se stejně pro kluky i holky
je to olympijský sport
buduje sebedůvěru, tělesnou sílu
učí rychlému rozhodování
zlepšuje koncentraci a soustředění
buduje lásku k vodě a přírodě

Plachetnice Optimist

je navržena pro děti - chlapce i dívky
bezpečná a přitom dostatečně akční
nejrozšířenější plachetnice na světě

Nábor nových jachtařů

pro chlapce a děvčata od 6-10-ti let.
Tréninky vedeny kvalifikovanými
trenéry. Možnost zapůjčení kompletní
plachetnice Optimist.